Zuna

Zuna

Divadlo Continuo

Koncept a režie: Natália Vaňová
Loutky a scénografie: Filip Bednár
Dramaturgie a režijní spolupráce: Kateřina Šobáňová
Výtvarná spolupráce a kostýmy: Helena Štouračová
Hudba: Filip Bednár
Světelný design: Jiří Šmirk
Produkce: ART Prometheus

Hrají: Natália Vaňová a Filip Bednár

Autorská loutková pohádka „ZUNA“ je inspirovaná několika magickými příběhy z různých části světa a zpracovává téma odpovědnosti z vlastního rozhodnutí, překonání strachu a síly našich činů. Vypráví o malé holčičce, která má neobyčejný kouzelný dar a ocitla se ve světě lidí. Brzy však pozná, co dokáží napáchat zloba, chamtivost a nevraživost s láskou a našimi nejhlubšími sny. Putuje neznámým světem a na své cestě objeví sílu přátelství a laskavosti tam, kde je ostatní lidé nevidí a nikdy nenaleznou… Nebo copak vy jste někdy slyšeli, co si vyprávějí žížaly? Ne? Tak to byste tedy měli…

Zuna

Continuo Theatre

Draft/Direction: Natália Vaňová
Puppets/Stage design: Filip Bednár
Dramaturgy/Stage cooperation: Kateřina Šobáňová
Art supervision/Costumes: Helena Štouračová
Music: Filip Bednár
Light design: Jiří Šmirk
Production:ART Prometheus

Cast: Natália Vaňová, Filip Bednár

An author’s puppet fairy tale called ZUNA is inspired by several magic stories from various parts of the world. Its subject is responsibility for our own decision, overcoming fear and the power of our acts. It tells about a small girl with unusual magic power who finds herself in the human world. She quickly realises how love and our deepest dreams are spoilt by malice, greed and spite. She wanders round the unknown world and she discovers the strength of friendship and kindness where other people can never see and find them. Or have you ever heard what earthworms tell each other? No? It would be really useful for you…

In Portfolios