Piano Babylon

Piano Babylon

Divadlo Archa

Scénografie a performance: Petr Nikl
Hudba: Beata Hlavenková, Michal Nejtek
Dramaturgie: Ondřej Hrab
Světla: Patrik Sedlák
Zvuk: Tomáš Novotný
Stavba: Ivan Dvorský
Produkce: Jakub Hykeš

Virtuosové Beata Hlavenková a Michal Nejtek v dialogu dvou klavírních křídel narušovaných výtvarnými intervencemi Petra Nikla vytváří kompozice vznikající z okamžitých nahodilých partitur. Piana se stávají výtvarnými objekty a výtvarné objekty se stávají hudebními nástroji.

Jak dlouho můžeme stavět babylonské věže na chvějících se strunách? Jakými uměleckými jazyky mluvíme? Co je záměr a co náhoda? Nic není jisté.
Každé vystoupení je neopakovatelným dialogem hudby s tancem balancujících předmětů. Piano Babylon.

Piano Babylon

Archa Theatre

Stage design and performance: Petr Nikl
Music: Beata Hlavenková, Michal Nejtek
Dramaturgy: Ondřej Hrab
Light design: Patrik Sedlák
Sound design: Tomáš Novotný
Construction: Ivan Dvorský
Production: Jakub Hykeš

Virtuosos Beata Hlavenková and Michal Nejtek in the dialogue of two piano wings disrupted by the artistic interventions of Petr Nikl. Pianos become art objects and art objects become musical instruments.

How long can we build the towers of Babylon on the quivering strings? What artistic languages ​​do we speak? What is intention and what is chance? Nothing is sure. Nothing repeats itself. Piano Babylon.

In Portfolios