Bazaar Festival

Bazaar Festival

Performance and Dance Festival

Artistic director: Ewan McLaren

Bazaar Festival je mezinárodní přehlídka progresivních scénických prací divadelních a tanečních inovátorů, kteří mají zdravý odstup od oficiální kultury a nebojí se jít do rizika. Dramaturgie Bazaaru se soustředí na tvůrce nezávislé scény střední a východní Evropy a od roku 2019 i Blízkého východu.

The international Bazaar Festival features progressive performance works by dance and theatre innovators that keep a healthy distance from official culture and are not afraid to take risks. Bazaar Festival programming is focussed on makers from the independent scenes of Central and Eastern Europe and since 2019, the Middle East.

14.- 18. 3. 2019

In Portfolios