Milenec / The Lover

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Milenec

Meet Factory

První divadelní uvedení vynikajícího izraelského bestselleru.

Autor: Avraham B. Jehošua
Režie:
Radim Špaček
Scéna a kostýmy: Jana Preková
Hudba: Ivan Acher
Dramatizace a dramaturgie: Matěj Samec
Produkce: Dominika Andrašková

Hrají: Robert Nebřenský, Jitka Prosperi, Anita Krausová, Jan Cina, Miluše Hradská a Petr Šmíd

Děj se odehrává se v Haifě v roce 1974, těsně po skončení Jom-kipurské války, která začala šokujícím útokem Egypta a Sýrie na Izrael, který – ač z války nakonec vyšel vítězně – utrpěl obrovské ztráty: 2838 padlých a 8800 zraněných.

Hlavní hrdina Adam hledá milence své ženy, který byl odvelen do války, ale nevrátil se a nikdo o něm nemá zprávy. Pátrání po něm se stává zároveň hledáním vlastní identity, svého místa na světě i cesty ze samoty. Příběh neobyčejné lásky, která se vymyká všem pravidlům a normám, která je nelaskavá a nepohodlná podobně jako izraelský poválečný stav společnosti, avšak pro kterou přesto postavám stojí za to žít.

Premiéra 1. 5. 2014

The Lover

Meet Factory

Author: Avraham B. Jehošua
Director: Radim Špaček
Set and costume design: Jana Preková
Music: Ivan Acher /
Dramatization and dramaturgy: Matěj Samec
Production: Dominika Andrašková

Cast: Robert Nebřenský, Jitka Prosperi, Anita Krausová, Jan Cina, Miluše Hradská a Petr Šmíd

"Their people are dying again, and once they start dying, we have to keep to ourselves. They don´t hate us, we´re simply air to them. Hand me this, bring me that, pick this up, sweep that up, take that apart, move out of my way. This is how they think of us. And once their people start dying, they´re tired all of a sudden, they get upset for no reason, especially right before or right after the news. I hate the news. Half truth, half lies, and lots of nonsense used to brainwash everyone.”

This is first theater adaptation of the Israeli best-selling novel.This non-traditional story takes place in Haifa right after the Yom Kippur War. The forth Arab-Israeli war occurred in 1973, when the Arab coalition launched a joint surprise attack on Israel on the holiest day in Judaism. Although Israel won the war, it suffered great losses – with 2838 dead and 8800 injured.Adam, our main character, is searching for the lost lover of his wife. After being enlisted in the army, he never returned, and no one has any news of him. The search for the Lover becomes a search for lost identity, for one´s place in the world and for a way out of solitude. A story of exceptional love that reaches beyond all rules and norms. A love that is as cruel and uncomfortable as the condition of Israeli post-war society itself. But a love that is worth living.

Premiere:  1. 5. 2014

In Portfolios