Vernisáž Magic Carpets – Kontinuita humanity

Prague Biennale Projekt: Magic Carpets vol. III

Kontinuita humanity

11. 4. 2020

Kurátorka: Elis Unique
Vystavující: Jakub Ra + New Aliens Agency, Dejan Jankov + Prazelenina, Eva Jiřička + Elpida, Pavel Havrda + Mamatata

Dlouhodobým záměrem projektu Magic Carpets je vytváření příležitostí pro mezigenerační výměnu a spolupráci. V popředí zájmu je komunitní umění směřující k aktivnímu zapojení publika. Projekt klade důraz na svou procesuální stránku,  vyzdvihuje osobní příběhy, zprostředkovává interdisciplinární pohled na aktuální společenská témata a působí jako katalyzátor diskuze.

Kurátorská koncepce třetího vydání Prague Biennale Projekt: Magic Carpets se obrací k dialektice jedince a společnosti, rozmlouvání dvou neoddělitelně propojených entit, které se navzájem setkávají, podporují, kombinují a živí a určují tak trajektorii života, historii, mýtus.

Hlavním tématem letošního ročníku projektu je mezigenerační dialog, rozmanitost jeho forem a význam pro utváření kolektivních identit. Vybraní umělci byli vyzváni k práci s reprezentanty čtyř generací, aby zkusili zmapovat proměny místních (sociálních) struktur, sledovali vznik a mezigenerační předávání sociálních konstruktů. Eva Jiřička pracuje s klientky výtvarného kurzu v Elpidě, Dejan Jankov, letošní rezident ze Srbska, navazuje spolupráci s členy komunitní zahrady Prazelenina a Jakub Ra do projektu vstupuje se skupinou mladých lidí, členů New Aliens Agency. Pavel Havrda realizuje projekt s Mamatata.

In Portfolios