Zpěvomat

Zpěvomat

3. 6. 2019

Pořádá: Hlasohled z.s.
Dramaturgie: Ridina Ahmedová
Produkce, PR: Hana Blažková
Zpěváci/Lektoři: en.dru, Vladivojna La Chia, Mirka Novak, Aida Mujačič, Jakub Kacar

Projekt Zpěvomat vytvořila hudebnice Ridina Ahmedová z potřeby setkávat se ve zpívání i s jinými lidmi, než těmi, kteří už vědí, že zpívat má smysl a kteří navštěvují dílny a koncerty.

Zpěvomat je "pouliční hudební nástroj znějící na přání kolemjdoucích", kruh zpívajících a uprostředu kruhu několik židlí, na které si může sednout kdokoli z chodců. Kdo se takto rozhodne vstoupit do Zpěvomatu, nechá se prostoupit hudbou, která bude vznikat pouze pro něj.

 

Organization: Hlasohled z.s.
Dramaturgy: Ridina Ahmedová
Production, PR: Hana Blažková
Singers/Lectors: en.dru, Vladivojna La Chia, Mirka Novak, Aida Mujačič, Jakub Kacar

The Zpěvomat project was created by Ridina Ahmedová from the need to meet people other than those who already know that singing makes sense and who attend workshops and concerts.

Zpěvomat is a "musical instrument of the streets playing to the wishes of passers-by", i.e., a circle of singers and three chairs in the middle of the circle for passers-by to sit down on. Whoever decides to enter into this Zpěvomat will enjoy the music that is made solely for them.

In Portfolios