Aluminiová královna / The Aluminium Queen

Aluminiová královna

Meet Factory

Scénář: Matěj Samec a Apolena Vanišová
Režie: Apolena Vanišová
Dramaturgie: Matěj Samec
Scéna: Apolena Vanišová, Pavel Havrda, Johana Střížková
Kostýmy: Johana Střížková
Hudba: Michaela Švédová
Light design: Pavel Havrda
Produkce: Magda Juránková
Inspice: Andrea Černá

Hrají: Johana Schmidtmajerová, Sijeda Azarová, Johana Střížková

„Děda mi kdysi říkal, že až se tady ďábel vyřádí, zaplaví celou oblast mořem. Pod námi je všude ropa. Jednou ji vytěží a zůstanou po ní prázdná místa. Země se začne propadat.”

12. prosince 2018, pozdě večer. Americká sonda InSight se poprvé vyfotila na povrchu Marsu, následně začala zkoumat nitro rudé planety. Dlouhodobě přetrvávající hladomor v Jemenu eskaluje, po mediálně exponované Amal umírají další děti. Uběhlo přesně 24 let od faktického začátku první rusko-čečenské války a 920 let ode dne, kdy vojáci vyplundrovali město Ma'arat an-Numán v Sýrii. Jedna Češka slaví ve svém pražském bytě o samotě třicetiny. Elza, původem z Grozného, dnes slaví své čtyřiapadesátiny, neznámo kde. Soucit s bolestí těch, kteří se narodili v nesprávné době na nesprávném místě a vlastní bolest zubů.

Aluminiová královna, inscenace o konsekvencích a nadále přetrvávajícím stavu rusko-čečenského konfliktu, zkoumá pocit příslušnosti k silám hýbajícím globální politikou, odolnost vůči událostem na východě, míru zodpovědnosti za environmentální procesy. Inspirovano stejnojmennou knihou Petry Procházkové.

The Aluminium Queen

Meet Factory

Script: Matěj Samec a Apolena Vanišová
Director: Apolena Vanišová
Dramaturgy: Matěj Samec
Scene: Apolena Vanišová, Pavel Havrda a Johana Střížková
Costumes: Johana Střížková
Music: Michaela Švédová
Light design: Pavel Havrda
Production: Magda Juránková

Acting: Johana Schmidtmajerová, Sijeda Azarová, Johana Střížková

“My grandfather used to tell me that when the Devil is done with us, he will flood the whole place with a sea. There is oil under us, all around. Once they extract it all, only empty spaces will remain. The Earth is going to start falling into itself.”

December 12, 2018, late at night. The American Mars probe InSight just took the first picture on the surface of the Red Planet and started to explore it. The long persisting famine in Yemen is escalating, and more children have been dying after Amal, whose death was widely covered by the media. Exactly 24 years have passed since the beginning of the first Russian-Chechen war and 920 years since the military plundered the city of Maarat al-Numaan in Syria. A Czech woman is alone in her flat in Prague, celebrating her thirtieth birthday. Elsa, who is originally from Grozny, is celebrating her fifty-fourth birthday, we don’t know where. There is sympathy with those who were born in the wrong time, at a wrong place, and one’s own toothache.

The Aluminium Queen is a play about consequences and the still lasting state of the Russian-Chechen conflict. It explores the feeling of connection with the forces that control global politics, resistance to the events in the East, and the level of responsibility for environmental changes. The play is based on a book of the same title by Petra Procházková.

In Portfolios