My Funny Games

My Funny Games

Petra Tejnorová a kol.
Divadlo Disk

Premiéra 11. června 2011

Rozpustit se ve svých blízkých. Nemít špatné myšlenky, nepomlouvat, nekrást, nezávidět, nepodvádět, mít rád, věřit sobě i jiným. Zasmát se svým slabostem i pokleskům ostatních, umět odpouštět. Neumět udeřit, neumět zakřičet, nechtít zraňovat, nesnášet neupřímnost.

Můžeme začít?

Divoká inscenace plná rizika.

Režie: Petra Tejnorová
Dramaturgie: Lukáš Jiřička
Scénografie: Adriana Černá
Hudba, sound design: Jan Burian
Videotechnická spolupráce: Jaroslav Hrdlička
Pohybová spolupráce: Jaro Viňarský
Přípravné workshopy: Jan Burian, Jaroslav Hrdlička, Lucia Kašiarová, Petr Vančura
Produkce: Simona Surovková, Lucie Špačková, Matěj Vlašánek, Anna Vrbová

Hrají: Sofia Adamová, Andrea Ballayová, Jiří Böhm, Eva Burešová, Mikuláš Čížek, Josef Jelínek, Barbora Kubátová, Marek Menšík, Richard Vokůrka, Petr Vydarený

My Funny Games

Petra Tejnorová and co.
Disk Theatre

Premiere 11th June 2011

To get dissolved in one’s loved ones. Not to have any evil thoughts, not to gossip, not to steal, not to cheat, to love, to trust oneself and others. To laugh at one’s own weaknesses and the lapses of others, to know how to forgive. Not to know how to hit, not to know how to cry, not to want to hurt, to hate insincerity.

Can we start?

A wild, risky performance

Direction: Petra Tejnorová
Dramaturgy: Lukáš Jiřička
Scenography: Adriana Černá
Sound design: Jan Burian
Video: Jaroslav Hrdlička
Production: Simona Surovková, Lucie Špačková, Matěj Vlašánek, Anna Vrbová

Cast: Sofia Adamová, Andrea Ballayová, Jiří Böhm, Eva Burešová, Mikuláš Čížek, Josef Jelínek, Barbora Kubátová, Marek Menšík, Richard Vokůrka, Petr Vydarený

 

In Portfolios