Tamura

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Tamura

Alfred ve dvoře

Koncept: Tereza Bartůňková, Jan Čtvrtník a kol.
Scénografie, komiks, obrazový koncept: Tereza Bartůňková
Zvukový koncept: Jan Čtvrtník
Hudba a sound design: Jan Nedbal, Jan Čtvrtník
Produkce: Anna Hořejší
Účinkují: Tereza Bartůňková, Michal Bednář, Jan Čtvrtník, Nataša Mikulová, Jan Nedbal
Komiks: Tereza Bartůňková, Lucie Lučanská
Technická spolupráce: Šimon Janíček, Jan Kalivoda

Mimořádně sugestivní audiovizuální pouť postapokalyptickou krajinou.

Tamurova poslední cesta. Pod nohama sopečný štěrk, do zad se opírající žhnoucí slunce. Zvukovou kulisu tvoří jen jeho vlastní, plytký dech, přehlušovaný nepravidelnými výbuchy někde v dálce. Kam až oko dohlédne, rozkládá se krajina spalovaná slunečním žárem a ohni, pořád hořícími na planinách. Všudypřítomný dusivý kouř. Bezmoc a zoufalství. A zatímco voják Tamura umírá někde mezi válečným konfliktem a ekologickou katastrofou, dostává divák prostor pro meditaci a imaginaci, stejně jako pro zvědomění blížící se apokalypsy. Autorská inscenace Terezy Bartůňkové, Jana Čtrvtníka a kol. volně navazuje na jejich předchozí společný projekt Dialog. Tentokrát byla tvůrcům inspirací kniha japonského prozaika Šóhei Óoka Ohně na planinách. Hutný obsah parafrázují autoři inscenace do silného audiovizuálního zážitku na pomezí rozhlasové hry, koncertu a komiksu. Zvuková, hudební i vizuální složka přitom vznikají a mísí se v reálném čase přímo na scéně.

Tamura

Alfred ve dvoře

Concept: Tereza Bartůňková, Jan Čtvrtník a kol.
Stage design: Tereza Bartůňková
Sound concept: Jan Čtvrtník
Sound design: Jan Nedbal, Jan Čtvrtník
Production: Anna Hořejší
Performers: Tereza Bartůňková, Michal Bednář, Jan Čtvrtník, Nataša Mikulová, Jan Nedbal
Comics: Tereza Bartůňková, Lucie Lučanská
Technical support: Šimon Janíček, Jan Kalivoda

An exceptionally suggestive audiovisual journey through a post-apocalyptic landscape.

Tamura’s final journey. Volcanic gravel underfoot, the sun burning his back. The sound of his own shallow breathing is drowned out by irregular explosions somewhere in the distance. Wherever the eye looks, the landscape is scorched by the sun’s radiation and by the fires still burning on the
plains. There is thick, choking smoke everywhere. Helplessness and desperation. And while the soldier Tamura is dying amidst this scene between war and environmental catastrophe, the viewer is encouraged to think and imagine and to become aware of the approaching apocalypse.

This performance, devised by Tereza Bartůňková, Jan Čtvrtník and co. follows loosely upon their previous project, Dialogue. They found inspiration for this new work in Japanese author Ooka Shohei’s novel Fire on the Plain. The performance creatorsparaphrase the dense storyline into a
powerful audiovisual experience that is part radio play, part concert, and part comics. The sound, music, and visuals are created and mixed live, in real time, right on the stage.