Kaleidoscope

Kaleidoscope

HAMU - Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění

4. 6. 2023

Projekt Kaleidoscope je experiment oscilující na hraně workshopu a performance. Každý si může přijít zahrát tak trochu na choreografa a skládat a pozorovat pohybové vzory podobně, jako barevné plošky skrz broušené sklo krasohledu. Toto abstraktní dílo je pozvánkou studentů HAMU jak na podívanou na scéně, tak zároveň a v téže chvíli do ateliéru mladých tvůrců. Zájemci se mohou přijít tohoto nevšedního uměleckého zážitku zúčastnit a pokud májí po ruce děti, mohou je vzít s sebou. Své mobilní telefony nechají zapnuté, budou je potřebovat.

Režie, koncept: Veronika Knytlová a kol.

Kaleidoscope

HAMU - Music and Dance Faculty the Academy of Performing Arts in Prague

4. 6. 2023

Kaleidoscope is an experimental project that straddles the line between being a workshop and a performance. Come and play: try out being a choreographer, arranging and watching motion patterns like the colourful facets that you can see through the cut glass in a kaleidoscope. This abstract work is an invitation ‘card’ from HAMU students to witness the show on the scene as well as in the young authors’ studio at the same time. Come and take part in this remarkable art experience, and if you have children around, make sure to bring them along. Keep your mobile handsets on – you will need them.

Direction, concept: Veronika Knytlová and col.

In Portfolios