Pobyt / To be there

Pobyt

Jan Razima/PONEC - divadlo pro tanec

Premiéra 1. 5. 2022

Choreografie: Jan Razima
Hudba: Michael Burt
Tanec: Michaela Dzurovčínová, Lucie Matoušková, Anna Benháková, Tomáš Rawptile Pražák, Arman Kupelyan
Scénografie: Martin Šimek
Kostýmy: Polina Akhmetzhanova
Světelný design: Tomáš Morávek, Martin Šimek
Produkce: Natálie Matysková
Koprodukce: Tanec Praha z. ú. / PONEC - divadlo pro tanec, Dočasná Company, Akademie múzických
umění v Praze a Hudební a taneční fakulty AMU

Autorská taneční inscenace zabývající se tématem existencialismu.

Už samotný boj… ten stačí k naplnění lidského srdce. Sisyfa si prostě musíme
představit šťastného.
- Albert Camus

Osamocená postava ztracena uprostřed své vlastní krajinomalby vede rozhovor sama se sebou. Proč existuji? Proč? Existuji? Během pobytu v krajině hledá svůj ztracený smysl. Musí se vyrovnat s pocity marnosti a osamocení. S absurdní povahou života. Aby mohla dojít ke smíření.

Název Pobyt vychází z překladu německého pojmu Dasein. Je v něm obsaženo slovo „bytí“ i určení místa tohoto bytí. Dalo by se tedy přeložit také jako „zde bytí“. V mnoha jazycích se tento pojem nepřekládá, český ekvivalent pro něj vytvořil filozof Jan Patočka. Termín Pobyt obsahuje také jakousi nahodilost a konečnost. Hovoří o překonání protikladu bytí a nicoty. Obojí se stává jen jeho momentem.

To be there

Jan Razima/PONEC – dance venue

Premiere 1. 5. 2022

Choreography: Jan Razima
Music: Michael Burt
Dance: Michaela Dzurovčínová, Lucie Matoušková, Anna Benháková, Tomáš Rawptile Pražák, Arman Kupelyan
Set design: Martin Šimek
Costumes: Polina Akhmetzhanova
Light design: Tomáš Morávek, Martin Šimek
Production: Natálie Matysková
Co-production: Tanec Praha z. ú. / PONEC - dance venue, Dočasná Company, The Academy of Performing Arts in Prague, Music and Dance Faculty 

Dance performance dealing with the topic of existentialism.

"The struggle itself ... is enough to fill a man's heart. One must imagine Sisyphus happy."
- Albert Camus