To, co zbylo / What’s left behind

0
0
0
0
0

To, co zbylo

Divadlo Continuo/Accademia dell’Arte, Arezzo

Režie: Pavel Štourač
Scénografie: Divadlo Continuo
Dramaturgie: Marek Turošík
Hudba: studenti Accademia dell´Arte
Pedagogické vedení a pohybová spolupráce: členové Divadla Continuo
Světelný design: Jiří Šmirk

Účinkují studenti Accademia dell´Arte: Heidee Alsdorf, Brandonn Christopher, Ruta Marcinkenaite, Nicole Nigro, Lindsey Root, Faith Sullivan, Sloane Teagle, Burton Weaver

Historie, budovy, myšlenky, pravidla, příběhy a mnoho dalšího. V podobě kódované genetické zprávy dědíme z pokolení na pokolení miliardy informací, které putují časem, až se dostaly k nám. To, co během našeho života nacházíme a s čím se denně setkáváme, tu někdo před námi zanechal. Žijeme v kulisách minulých epoch, do kterých patříme a zároveň jsme v nich cizinci.

Ti, kteří nám je zanechali, jsou pryč. Jak s dědictvím, které tu po nich pro nás zůstalo, naložíme? Vyhodíme ho jako staré harampádí, zrestaurujeme ho, necháme jednoduše tak, nebo vybudujeme něco nového, vlastního?

A jaké dědictví tu zůstane po nás pro ty, kteří přijdou po nás?

Autorská inscenace To, co zbylo zkoumá prostřednictvím jazyka fyzického a výtvarného divadla osobní i skupinové zážitky, postoje, příběhy a názory spojené s otázkou určení, svobodné vůle a zátěže genetického dědictví současného člověka. Je výsledkem dvouměsíční práce studentů Accademia dell’Arte z Arezza (Itálie) pod pedagogickým a uměleckým vedením členů Divadla Continuo na Švestkovém Dvoře v Malovicích.

What's left behind

Continuo Theatre/Accademia dell’Arte, Arezzo

Direction: Pavel Štourač
Set design: Continuo Theatre
Dramaturgy: Marek Turošík
Music: studenti Accademia dell´Arte students
Pedagogical and movement supervision: Continuo Theatre members
Light design: Jiří Šmirk

Performed by Accademia dell´Arte students: Heidee Alsdorf, Brandonn Christopher, Ruta Marcinkenaite, Nicole Nigro, Lindsey Root, Faith Sullivan, Sloane Teagle, Burton Weaver

History, buildings, ideas, rules, stories and much more. As coded genetic messages we inherit in our DNA multitudes of information that, from generation to generation, travel time until they reach us. What we discover and meet daily during our lives was left by those who were here before us. We live in the scenery of the past, eras that we both belong to and are strangers to.
The ones who have left this behind for us are gone. What do we do with this heritage? Do we throw it away as junk, restore it, let it be? Or do we build something new of our own?
What will be left for the ones that will come after we are gone?
Authorial performance What's left behind is a research of personal and group experiences, attitudes, stories and opinions related to the question of destination, free will and the burden of genetic heritage on contemporary people, using the language of physical and visual theatre. It is the result of a two month long residency of Accademia dell’Arte students from Arezzo (IT) under the pedagogical and artistic guidance of the Divadlo Continuo Theatre members at the Plum Yard in Malovice (CZ).

In Portfolios