Silent

Silent

Temporary Collective/Náměstí Václava Havla

Koncept: Petra Tejnorová, Tereza Ondrová, Sodja Lotker
Režie: Petra Tejnorová & kol.
Dramaturgická konzultace: Sodja Lotker
Choreografie pro hlasy: Tereza Ondrová , Masako Matsushita ,Ingvild Isaksen,  Petra Hauerová, Sally E. Dean, Fredrik Petrov, Jonathan Ibsen
Výzkum probíhal s umělci: Matthew, Rogers, Helena Arenbergerová, Tomáš Janypka
Technická produkce: Katarína Morávek Ďuricová
Zvuková supervize: Jan Sedláček
Zvukový design: Stanislav Abrahám
Produkce: Temporary Collective / Daniela Řeháková
Asistent režie: Roman Poliak
Asistent produkce: Adina Hanáková
Koprodukce: Tanec Praha z.ú. / TANEC PRAHA – festival

Představení je uvedeno za podpory Tanec Praha z.ú. / PONEC – divadlo pro tanec.

SILENT je zvuková pětatřicetiminutová performance pro skupinu diváků, během níž tělo i mysl dostává pohybové instrukce. První audio začne jeden hlas, je následován dalším, a společně vytvářejí sérii hlasů, které se propojují v jednotné krajině myšlenek a pohybu.

Silent

Temporary Collective/Václav Havel Square

Concept: Petra Tejnorová, Tereza Ondrová, Sodja Lotker
Direction: Petra Tejnorová & kol.
Dramaturgical consultation: Sodja Lotker
Voice choreography: Tereza Ondrová , Masako Matsushita ,Ingvild Isaksen,  Petra Hauerová, Sally E. Dean, Fredrik Petrov, Jonathan Ibsen
Research with artists: Matthew, Rogers, Helena Arenbergerová, Tomáš Janypka
Technical production: Katarína Morávek Ďuricová
Sound Supervision: Jan Sedláček
Sound Design: Stanislav Abrahám
Production: Temporary Collective / Daniela Řeháková
Director’s Assistant: Roman Poliak
Production Assistant: Adina Hanáková
Co-production: Tanec Praha z.ú. / TANEC PRAHA – festival

The performance is presented with the support of Tanec Praha z.ú. / PONEC – dance venue. 

SILENT is an audio performance for a group of audience members in public space that consists of movement/workout instructions for body and thought over the course of 35 minutes. The audio is started by one voice and continued by the next to create a series of voices that together develop one landscape of thought and movement.