Modlitebna Církve bratrské

0
0
0
0

Modlitebna Církve bratrské

Černošice

Architekt: Fránek Architects | Zdeněk Fránek
Adresa: Hradecká 2192, Černošice, Česká republika
Investor: Sbor Církve bratrské v Černošicích
Projekt: 2008
Realizace: 2009-10

„Nový kostel v Černošicích je bílý jako peřina, špičatý a zároveň oblý jako křídla anděla, jeho povrch je strukturovaný, stejně jako peří, vroubkovaný, jako sjezdovka po ránu, je jako holubice a zároveň tučňák, je to prý i loď, ale o tom nic nevím. Je to zděná klenba obrácená k nebi jako nádoba na déšť, kde to málo betonu, co jsme použili, je pro přehlednost vidět. Tak jako je barok formován bezmeznou řekou cihel proudících všemi směry, je černošický kostel jeho, svým způsobem, opakem – cihlovou sofistikovanou skořepinou. Není jen domem na modlení, ale i domovem velkého bratrství.“

Zdeněk Fránek

Budova je navržena s nosnou konstrukcí tvořenou klasickým stěnovým nosným systé- mem z pálených keramických tvárnic, v kombinaci s použitím nosných sloupů z monolitického železobetonu. Dělící konstrukce jsou rovněž klasicky zděné, a to z pórobetonových tvárnic.
Vodorovné konstrukce stropu nad 1.NP a střechy jsou navrženy jako monolitické železo- betonové desky. Stavba je navržena jako monoblok s plochou střechou.
V 1.NP se nachází prostor hlavního sálu a dalšího zázemí pro schůzky sboru – klubovny, kancelář kazatele, prostoru pro veřejný internet a hygienické zázemí.
Ve 2.NP, které není určeno pro přístup veřejnosti, je pak situován byt kazatele a technické prostory.

In Portfolios