I am the problem

I am the problem

SixHouses, Alfred ve dvoře

Koncept, režie, scéna: Jan Mocek
Hrají: Irina Andreeva, Wayne Jordan, Tinka Avramova
Umělecká spolupráce: Sodja Lotker, Táňa Švehlová
Světlo a zvuk: Václav Hruška
Technická spolupráce: Milan Kyproň
Produkce: SixHouses, Táňa Švehlová

Na světě neexistuje nic, za co by nebylo možné cítit se provinile: za prokrastinaci na sociálních sítích, za sledování seriálů na Netflixu, za konzumaci masa, za típnutí telefonu rodičům, za koupi Huawei smartphonu, za vyhnání sudetských Němců a dokonce i za pocity provinilosti nebo za jejich absenci.

Originální performance “I am the problem” vznikla ze zkoumání manifestací pocitů viny na sociálních sítích, jež pramení z rozporů mezi tím jací jsme a jací bychom chtěli být. Divadelní umělci Irina Andreeva, Wayne Jordan a Tinka Avramova si společně s diváky v šedesáti minutové performanci udělají selfie pocitu provinilosti a konečně se pokusí stát součástí řešení, spíše než problému.

Performance má svým pojetí má blízko k filmovému žánru mockumentu: pohrává si se skutečnými identitami performerů, je plná jejich osobních vyznání a příběhů, která vzápětí zpochybňuje a k nerozeznání směšuje realitu s fikcí. Před diváky tak otevírá bizarní prostor na pomezí divadla a psychoterapie, který zaplňuje (re)produkcí prázdných i smysluplných gest, upřímně míněných postojů i signalizování ctností.

I am the problem

SixHouses, Alfred ve dvoře

Concept, director, scenography: Jan Mocek
Performed by: Irina Andreeva, Wayne Jordan, Tinka Avramova
Artistic cooperation: Sodja Lotker, Táňa Švehlová
Lights, sound: Václav Hruška
Production: SixHouses, Táňa Švehlová

There's nothing in this world which could not possibly make one feel guilty: procrastination on social networks, watching Netflix shows, eating meat, hanging up on parents, buying Huawei smartphone, expelling sudeten Germans and even feeling (or not) the guilt itself.

Originall performance "I am the problem" emerged from previous inquiries into manifestations of guilt on social networks, stemming from the clash between what we want to be and what we are. Theatre artists Irina Adreeva, Wayne Jordan and Tinka Avramova invite spectators for a 60 minute performance, to take a selfie of the shared emotion of guilt and, finally, to make an attempt to become a part of the solution rather than staying the part of the problem.

In Portfolios